Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa tại SBH

Vừa qua, Đoàn công tác Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) – Bộ Công thương đã đến kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) về công tác an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa - công trình Thủy điện Sông Ba Hạ

Quang cảnh buổi làm việc
 
Ông Đỗ Quang Huy – Phó Trưởng phòng An toàn điện và đập Cục ATMT làm Trưởng đoàn; cùng đại diện Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. Tiếp và làm việc có ông Trần Văn Dư – Phó TGĐ đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2); ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thuỷ điện Sông Ba Hạ (SBH); cùng Ban Lãnh đạo, các Ban chức năng EVNGENCO2 và SBH.
 
Qua kiểm tra hồ sơ tài liệu và thực tế hiện trường, Đoàn đánh giá SBH đã đáp ứng các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa Thủy điện. Dựa trên kết quả quan trắc an toàn cho thấy đập, hồ chứa công trình Thủy điện Sông Ba Hạ đang ở trạng thái làm việc bình thường; Công ty đã và đang duy trì kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước theo các chế độ thường xuyên, trước và sau mùa mưa;báo cáo định kỳ hằng năm đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Công ty thực hiện nhanh chóng một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Thông tư số 09/2029/TT-BCT; sớm hoàn thiện Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; lập kế hoạch sửa chữa hệ thống thiết bị quan trắc tự động; sửa chữa thang vận hành hành lang đập tràn; bổ sung phụ lục thể hiện số liệu, bản vẽ bố trí thiết bị quan trắc trong báo cáo đánh giá an toàn đập; tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác quản lý vận hành và phòng chống thiên tai; phối hợp với các đơn vị liên quan, chia sẻ thông tin số liệu thủy văn trên lưu vực nhằm đáp ứng tốt nhất công tác phòng chống lụt bão…
 
Đoàn công tác kiểm tra tại Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Để chủ động ứng phó mùa lũ năm 2024, SBH đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; cập nhật, phê duyệt các phương án ứng phó thiên tai, quy chế phối hợp với địa phương, quy chế phối hợp giữa các Nhà máy trên lưu vực sông Ba. Đồng thời chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng, xây dựng kịch bản diễn tập PCTT&TKCN để chủ động trong các tình huống, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.
 Hồng Thanh - SBH

  • 20/06/2024 01:32
  • Nguồn EVNGENCO2