Công đoàn Điện lực Việt Nam: Những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách đối với người lao động và có nhiều con số ấn tượng


Mái ấm công đoàn thực sự là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
 
- 126.557 đoàn viên và người lao động khó khăn được hỗ trợ, thăm hỏi với số tiền 38 tỷ đồng.
 
- 461 lao động giỏi, tiêu biểu - 111 ATVSV giỏi được biểu dương và khen thưởng với tổng số tiền khen thưởng là 2 tỷ đồng.
 
- Gần 300 ngôi nhà Mái ấm CĐ được xây dựng với số tiền 17 tỷ đồng đã trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
 
- 7.762 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất mang lại giá trị làm lợi gần 400 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn LĐVN cấp bằng Lao động sáng tạo cho 243 sáng kiến được áp dụng.
 
- 400 lượt con CNVCLĐ đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế được biểu dương và khen thưởng.  
 
- 106.764 đoàn viên/107.499 người lao động là số lượng đoàn viên công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến hết tháng 12/2017 (số đoàn viên công đoàn chiếm 99,5%).
 
- 100% các đơn vị trong Tập đoàn đều có Thỏa ước lao động tập thể và triển khai Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công công chức  từ cấp tổ, đội, phòng ban, phân xưởng đến cấp công ty, tổng công ty.
 
- 5 Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn được tổ chức thành công với ý nghĩa tôn vinh người thợ điện giỏi và hướng đến mục tiêu Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn đó là: Hội thi Điều độ viên giỏi (lần đầu tiên tổ chức năm 2017); Hội thi thợ giỏi cho các nhóm nghề năm 2014 và 2017: khối phân phối điện; khối truyền tải Điện; khối các Nhà máy Thủy điện và khối các nhà máy Nhiệt điện.  
 
- 109 Cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc và 344 Công nhân lao động giỏi tiêu biểu được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương và khen thưởng.
 
- 8.848 đồng chí đoàn viên ưu tú được các cấp công đoàn giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng (đạt 147,4% kế hoạch).
 
- “Doanh nghiệp vì người lao động” Nhiều đơn vị trong Tập đoàn được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng danh hiệu, trong đó Công ty Thủy điện Sơn La và Công ty Điện lực Sóc Trăng ba năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 được vinh danh tại Lễ công bố bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động”.
 
- 301 tỷ đồng là số tiền tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện trong nhiệm kỳ và các chương trình ủng hộ biển đảo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn LĐVN phát động.

  • 15/01/2018 10:47
  • http://icon.com.vn