Đại hội Công đoàn TMHPC

Lúc 13 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Công đoàn Công ty đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

Đến tham dự có BCH.Công đoàn, Quyền CT.HĐQT – Tổng Giám đốc lê Minh Tuấn, P.Tổng Giám đốc Đinh Văn Sơn, P.Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Lượng cùng  toàn thể Đoàn viên Công đoàn thuộc Công ty.

Trong Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kiểm điểm BCH.Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017  và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị đã có nhiều tham luận  hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao đời sống NLĐ...

Đoàn viên CĐ bình bầu BCH.Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH. Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có

 • Ông Trần Ngọc Tân
 • Ông Nguyễn Huỳnh Đức
 • Ông Nhâm Sỹ Quyến
 • Bà Hoàng Thị Ngọc Bích
 • Ông Hoàng Trọng Vũ
 • Ông Ngô Thành Danh
 • Ông Lê Văn Trai
 • Ông Đặng Ngọc Tú
 • Ông Trần Mỹ Khá

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Trần Ngọc Tân, đại diện BCH.Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022chân thành cảm ơn đoàn viên đã tin tưởng và bầu BCH nhiệm kỳ mới, quyết tâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực phối hợp với công đoàn các ban, đơn vị thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đóng góp có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Cơ quan; tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng tập thể ngày càng đoàn kết, vững mạnh./.

 

 • 09/01/2018 02:54
 • Liêm Hòa