Công đoàn ĐLVN phát động Chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 08/6/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động Chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới các Công đoàn trực thuộc để tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tham gia hưởng ứng chương trình.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng ủng hộ 4 tỷ động Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Ngày 03/6/2021, thực hiện lời kêu gọi và phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức phát động Chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức phát động Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao động.

Đây là việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa, do vậy Ban thường vụ Công đoàn ĐLVN yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tại đơn vị tích cực hưởng ứng Chương trình nhắn tin: “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

+ Thời gian nhận tin nhắn đóng góp được bắt đầu từ 00h00 ngày 03/6 đến 24h00 ngày 02/8/2021.

 + Cú pháp nhắn tin: COVID NK gửi 1408 trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K là thể hiện đơn vị (nghìn đồng).

Link gốc

  • 09/06/2021 08:56
  • Theo CĐĐLVN