Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa Cơ Điện -MSC

Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện được chính thức thành lập từ tháng 9/2010, nòng cốt của TTDV&SCCĐ hiện nay là đội ngũ CBCNV của các Phân xưởng sửa chữa thuộc Công ty Cổ phần thủy điên Thác Mơ

GIỚI THIỆU

Trung Tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện (tên viết tắt: MSC) là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ được thành lập theo Quyêt định số: 57/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 30/09/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ.
Địa chỉ: Phường Thác Mơ – TX Phước Long – Tỉnh Bình Phước - Việt Nam.
Tel: (84) 651-2216475, Fax: (84) 651-3778108
Email:hanhdn@tmhpp.com.vn
           
Giám Đốc : Ông Đào Nguyên Hạnh
ĐTDĐ: 0983.506.788
Email: hanhdn@tmhpp.com.vn

  • 17/09/2013 07:40
  • MSC