Các dự án MSC đã thực hiện

Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện  (MSC) được chính thức thành lập từ tháng 9/2010, nòng cốt của TTDV&SCCĐ hiện nay là đội ngũ CBCNV của các Phân xưởng sửa chữa thuộc Công ty Cổ phần thủy điên Thác Mơ. Với kinh nghiệm tích lũy và trình độ kỹ thuật cao của đội ngũ Kỹ sư thuộc Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa cơ điện, bên cạnh nhiệm vụ chính là bảo dưỡng sửa chữa tổ máy và thiết bị thuộc các nhà máy điện trong Công ty quản lý.
Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện đã và đang thực hiện các dự án bên ngoài thuộc các lĩnh vực: Quản lý dự án; tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ; thi công lắp đặt thiết bị các công trình điện và công trình công nghiệp; bảo dưỡng - sửa chữa và thí nghiệm thiết bị các nhà máy điện; quan trắc công trình; đào tạo lực lượng sửa chữa - vận hành các nhà máy và công trình điện.