Ngày 2/7, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (2/7/1994 - 2/7/2019) và tuyên dương 90 cán bộ Công đoàn tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, Chính phủ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, nghiên cứu, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn thực thi chính sách, pháp luật.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng đi đầu trong công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hạt nhân quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, trong xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 Ảnh: Minh Châu

Những thành tựu của đất nước đạt được trong ¼ thế kỷ qua, nhất là những năm gần đây, có sự đóng góp rất đáng trân trọng của đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. 90 cá nhân được tôn vinh hôm nay là những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc, gương mẫu đi đầu, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa việc tốt của Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực tham gia thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại mỗi cơ quan, đơn vị - Phó Thủ tướng nói.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước, của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn sứ mệnh lịch sử của mình. Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu, có năng lực, tâm huyết, có uy tín làm cán bộ công đoàn. Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật và tôn trọng, phục vụ nhân dân cho đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng và làm theo như: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…; làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, ngày này 25 năm về trước, ngày 2/7/1994, Công đoàn Viên chức Việt Nam được thành lập theo Quyết định của Ban Thư ký Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa VII (nay là Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam) với nhiệm vụ là công đoàn ngành Trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn, chỉ đạo trực tiếp hoạt động công đoàn các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể Trung ương, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương đồng thời phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố thành lập và chỉ đạo hoạt động của các công đoàn viên chức tỉnh, thành phố.

Hiện, Công đoàn Viên chức Việt Nam có 65 đơn vị trực thuộc (trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 40 công đoàn cơ sở) với gần 700 công đoàn cơ sở. Số lượng đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, từ 2,2 vạn đoàn viên lúc mới thành lập đến nay đã có trên 3.000 công đoàn cơ sở và trên 24 vạn đoàn viên.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao biểu trưng cho 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu - Ảnh: Minh Châu

Với đặc thù cán bộ, đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu hoạch định chính sách vĩ mô; đồng thời là những người tổ chức, triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động của công đoàn các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiều năm qua đã được triển khai toàn diện và có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như: tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công tác đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước; công tác tổ chức, tài chính, nữ công, hoạt động kiểm tra, giám sát đều đạt được những thành quả đáng ghi nhận, trong đó có vai trò quan trọng của các đồng chí cán bộ công đoàn ở mỗi cơ quan đơn vị.

Trong xu thế hội nhập để phát triển, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; xây dựng củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, đổi mới công tác cán bộ, cải cách hành chính trong tổ chức hoạt động công đoàn; thực hiện có hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa trong mỗi cơ quan, đơn vị và tham gia hiệu quả công tác quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị./.