Hội thảo Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Tổng Liện đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo cho ý kiến vào Dự thảo Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội khoá 14, Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban phụ trách Ban KTCS&TĐKT Tổng Liên đoàn; đồng chí Khuất Quang Mậu - Tổ Trưởng khối thi đua 9 Công đoàn ngành, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; cùng các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban các Công đoàn ngành trực thuộc Tổng Liên đoàn. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết. Ngày 07/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 Bộ Luật Lao động 2012 về thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN phát biểu khai mạc Hội thảo

Do vậy đề hướng dẫn các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP (NĐ149), Tổng Liên đoàn đã xây dựng bản dự thảo Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. "Hội thào được tổ chức nhằm nâng cao hàm lượng trí tuệ, rất mong các đồng chí đại biểu tích cực nghiên cứu tài liêu, phát huy trình độ, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, có những ý kiến góp ý giá trị, thiết thực để Tổng Liên đoàn và Ban soạn thảo tiếp thu, hiệu chỉnh, chỉnh sửa văn bản Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn được đầy đủ, chi tiết, phù hợp với các quy định của NĐ149 và Bộ Luật Lao động năm 2012, có tính thực tiễn và khả thi cao" - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu góp ý tại Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến góp ý, đã có hơn 22 ý kiến góp ý vào dự thảo. Các ý kiến góp ý đã được Tổng Liên đoàn, Ban soạn thảo tổng hợp, tiếp thu và trình Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua và ký Quyết định ban hành Hướng dẫn; làm cơ sở để các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, từ đó khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong điều kiện tình hình mới đó là Hiệp đình thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP) và các Công ước Quốc tế Việt Nam đang chuẩn bị ký kết; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu yêu cầu Ban Soạn thảo cần tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, bổ sung vào dự thảo để trình Đoàn Chủ tịch xem xét, phê duyệt trong kì họp tới.

Toàn cảnh  buổi Hội thảo

  • 12/06/2019 01:43
  • Theo Công đoàn ĐLVN