Thủy điện An Khê – Ka Nak bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4

Nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ ngày 04-07/10/2023, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) đã phối hợp Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Quy Nhơn, Công ty Điện lực Bình Định tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (QPAN) cho 42 cán bộ, đảng viên của Công ty.

Tham dự có Trung tá Nguyễn Văn Hoàng - Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố Quy Nhơn, Thiếu tá Huỳnh Dân Nghĩa - Trợ lý Dân quân tự vệ, thành viên Hội đồng giáo dục QPAN thành phố Quy Nhơn, ông Thái Minh Châu - Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Điện lực Bình Định, ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS AKKN, cùng 89 cán bộ thuộc đối tượng 4 của 02 đơn vị.


Cán bộ, đảng viên luôn nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu các chuyên đề
 
Với thời gian 04 ngày bồi dưỡng, các cán bộ, đảng viên của 02 đơn vị đã được truyền đạt 09 chuyên đề, bao gồm: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…
 
Các đ/c Hội đồng giáo dục QPAN TP. Quy Nhơn chia sẻ các chuyên đề

Ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS AKKN cho biết: “Lớp bồi dưỡng trang bị thêm cho học viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh. Nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thức hiện nhiệm vụ. Từ đó, củng cố, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh”.
Các cán bộ, đảng viên tiêu biểu nhận Giấy chứng nhận
hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4

Hội đồng giáo dục QPAN thành phố Quy Nhơn đã đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị của các học viên. 100% cán bộ, đảng viên tham gia lớp học đã viết bài thu hoạch bài bản, chỉn chu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh. Tại buổi bế mạc, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Quy Nhơn đã tuyên dương và trực tiếp trao giấy chứng nhận cho 16 cán bộ, đảng viên có kết quả học tập tốt nhất. Trong đó, AKKN có 8 cán bộ, đảng viên tiêu biểu.
Thu Hoài – Cương Nguyễn

  • 09/10/2023 02:15
  • Nguồn EVN.GENCO2