TMP đẩy mạnh công tác số hóa thư viện

Ngày 01/04/2022, công ty Cyber Eye báo cáo công tác khảo sát thư viện lưu trữ của TMP và đề xuất giải pháp số hóa thư viện.

Đến tham dự có buổi báo cáo có Tổng giám đốc Nguyễn Văn Non và các cán bộ văn thư, lưu trữ của TMP. Trong hai ngày làm việc tại TMP,  đoàn công tác Công ty Cyber Eye đã được tiếp cận phần mềm Digital Office của EVN, khảo sát hiện trạng quản lý thư viện số tại TMP, đánh giá hiện trạng quản lý thư viện, đề xuất giải pháp chỉnh lý, số hóa thư viện…

Công ty Cyber Eye giới thiệu phần mềm số hóa thư viện

Kết luận tại buổi báo cáo, ông Nguyễn Văn Non đánh giá cao phần báo cáo của Công ty Cyber Eye, các nội dung được trình bày rất chi tiết và cụ thể, đi sâu vào các vấn đề mà Công ty đang quan tâm. Ông cũng đề nghị đối tác sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ TMP xây dựng phần mềm sát với nhu cầu thực tế, xây dựng phần mềm khoa học để phục vụ tốt công tác quản lý lưu trữ; phần mềm quản lý văn thư phải tương thích với các phần mềm Công ty đang sử dụng, đồng thời phối hợp xây dựng chương trình đào tạo để TMP phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách nhanh nhất, hiệu quả và bền vững nhất.

Công tác quản lý thư viện số đã và đang được TMP triển khai từ năm 2016, tuy nhiên chưa được sử dụng công nghệ hiện đại bằng phần mềm chuyên nghiệp. Giải pháp phần mềm mà Công ty Cyber Eye đang khảo sát là một trong những bước đột phá trong lĩnh vực lưu trữ, giúp việc tìm kiếm các thông tin nhanh, gọn và chính xác, tiết kiệm thời gian... Việc quản lý thông tin thực sự trở thành một công nghệ trong vai trò quản lý các hình thức Thư viện điện tử. Những thành tựu và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã đưa ngành Thông tin – Thư viện đạt đến đỉnh cao của quản lý thông tin./.

  • 05/04/2022 01:28
  • TMP