SBH hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, nộp ngân sách hơn 222 tỷ đồng

Ngày 03/01/2024, tại tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Đình Phụng – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, Lãnh đạo các Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên.


Về phía Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), có sự tham dự của ông Trần Lý – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, cùng Lãnh đạo các Ban chức năng.

Về phía SBH, có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Hữu Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; và các ông trong HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể CBCNV tham dự.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; các tham luận về quản lý kỹ thuật, vận hành an toàn và hiệu quả Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, kế hoạch phương án sản xuất điện trong năm 2024…

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
Năm 2023, SBH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do EVNGENCO2, Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể, sản lượng điện phát đạt 799,08 triệu kWh đạt 104,18 % so với kế hoạch; hai tổ máy vận hành ổn định, an toàn, liên tục, hiệu quả; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng… Ngoài nhiệm vụ phát điện, Công ty còn thực hiện tốt công tác đảm bảo vận hành an toàn hồ đập, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, đảm bảo nước tưới tiêu, sinh hoạt trong mùa khô và điều tiết cắt, giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa mưa. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, SBH luôn thực hiện hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí cho ngân sách nhà nước. Trong năm 2023 tổng số tiền nộp ngân sách hơn 222 tỷ đồng. SBH cũng đặc biệt quan tâm và thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trước cộng đồng xã hội, với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Phấn đấu đạt 667 triệu kWh điện trong năm 2024
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 ghi nhận và đánh giá cao những phấn đấu, nỗ lực của của tập thể SBH, góp phần vào thắng lợi chung của Tổng công ty. Nhận định tình hình thủy văn năm 2024 sẽ không thuận lợi, đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.
Ông Trần Lý - Thành viên HĐQT EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo
 
Tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo EVNGENCO2, ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch Hội đồng quản trị SBH trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, các Sở, Ban, Ngành địa phương trong thời gian qua. Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo, tập trung xây dựng phương án đảm bảo vận hành, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Tại Hội nghị, Công ty đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2023 như: Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2.
Ông Trần Lý - Thành viên HĐQT EVNGENCO2 tặng Giấy khen của EVNGENCO2
cho các cá nhân được công nhận chiến sĩ thu đua năm 2023
 
Ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 tặng Giấy khen của EVNGENCO2
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023
                    Hồng Thanh

  • 04/01/2024 08:41
  • Nguồn EVN.GENCO2