Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và thông tin thời sự Quý 3 năm 2023

Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và thông tin thời sự Quý 3 năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo viên: Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm phổ biến nội dung hội nghị

Tham dự hội nghị có các dồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ Đảng, toàn và toàn thể CBCNV Công ty. Tại hội nghị, báo cáo viên: Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên chính Trường Đại học An ninh Bộ Công an đã giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Về thông tin thời sự, báo cáo viên đã thông tin chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam và tình hình chiến sự Nga-Ucraina…

Các nội dung chính sự do báo cáo viên trình bày cuốn hút Hội trường

Thông qua Hội nghị, Đảng viên và CBCNV hiểu rõ được sự quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả việc đấu tranh chống tham nhũng; được kịp thời cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về định hướng phát triển vùng Đông Nam bộ nói chung và chính sách đặc thù để phát triển Thành phố Hồ Chi Minh; qua đó, làm rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo doanh nghiệp, trách nhiệm mỗi đảng viên, CBCNV trong việc tăng cường rèn luyện đạo đức, nỗ lực học tập và làm việc cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ngày càng vững mạnh ./.

  • 01/11/2023 07:28
  • TMP