Hội nghị BCH Đảng bộ EVNGENCO2 mở rộng, đánh giá kết quả hoạt động tháng 10/2023

Ngày 19/10/2023, tại thành phố Cần Thơ, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, đánh giá kết quả hoạt động tháng 10/2023 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Đồng chí Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ EVNGENCO2 mở rộng

Đầu tháng 10/2023, Đảng bộ EVNGENCO2 đã hoàn thành việc tiếp nhận 10 tổ chức cơ sở Đảng Đơn vị thành viên về trực thuộc, nâng tổng số tổ chức Đảng trực thuộc thành 25 tổ chức, tổng số 1.173 đảng viên, trong đó có 60 đảng viên dự bị. Đây là cột mốc vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng bộ EVNGENCO2.
 
Tổ chức các buổi làm việc với từng tổ chức Đảng các Đơn vị thành viên

Ngay sau khi hoàn thành tiếp nhận, từ ngày 03 đến ngày 10/10/2023, Đảng ủy EVNGENCO2 làm việc với từng tổ chức Đảng các Đơn vị thành viên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, tình hình thực hiện Nghị Quyết để lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng. Qua đó, Đảng ủy EVNGENCO2 đã có cơ sở để chỉ đạo sát với thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn cho kế hoạch 03 tháng cuối năm 2023 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
Quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện và các chỉ tiêu theo kế hoạch năm

10 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ của năm 2023 theo chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và chủ đề năm của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Sản lượng điện sản xuất 9 tháng năm 2023 đạt 11,47 tỷ kWh, đạt 71,3% kế hoạch năm 2023.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Bí thư các Chi bộ và Đảng bộ Bộ phận Nhiệt điện Cần Thơ đều có những báo cáo về kết quả hoạt động nổi bật trong 10 tháng đầu năm 2023 và đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNGENCO2 phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 chỉ đạo nhiều nội dung trọng tâm. Cụ thể, Cấp uỷ tiếp tục bám sát chương trình Nghị quyết đầu năm và đặt ra giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, tổ chức rà soát các nhiệm vụ đã làm được và chưa làm được để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng Đề án về thí điểm giao quyền cấp trên trực tiếp cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; Bám sát hướng dẫn của cấp trên để hỗ trợ cấp ủy Đảng trực thuộc trong các nghiệp vụ công tác Đảng phát sinh; Lãnh đạo tổ chức chuyên môn hoàn thành kế hoạch công tác các tháng cuối năm; Đảng ủy EVNGENCO2 tiếp tục lãnh đạo Đơn vị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Cần Thơ nhanh chóng thực hiện nâng cấp trở thành Đảng bộ cơ sở.

Về các tổ chức đoàn thể, giao Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ, động viên CBCNV phù hợp trong tình hình mới; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV… Đoàn Thanh niên lãnh đạo đoàn viên thanh niên đi đầu trong các phong trào thanh niên, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số doanh nghiệp và nhanh chóng hoàn tất việc tiếp nhận Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ…
Ngọc Mai, ảnh Minh Lương

  • 19/10/2023 07:51
  • Nguồn EVN.GENCO2