Công ty Thủy điện Sông Bung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định mới của địa phương

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang diễn ra rất phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, liên tục, Công ty Thủy điện Sông Bung đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu mới của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện khai báo y tế và quét mã QR (có tích hợp dữ liệu tiêm vắc xin) tại thiết bị kiểm soát mã QR được đặt sẵn ở cổng vào của Trụ sở
trước khi vào làm việc hoặc liên hệ công tác


Công ty đã đang chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị theo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, EVN, EVNGENCO2 và đặc biệt là của địa phương nơi đặt trụ sở và các nhà máy. Theo đó, tất cả người vào Trụ sở làm việc và liên hệ công tác phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch và các yêu cầu như: thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); đo thân nhiệt và kết quả đo phải đảm bảo theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo quy định mới tại Đà Nẵng, những cá nhân đã được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày và có dữ liệu tiêm tích hợp vào mã QR khai báo y tế thì được phép di chuyển trên đường và đến công sở làm việc công việc bình thường (trừ người không thể tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và phải có xác nhận kèm theo). Theo đó, Đơn vị đã tiến hành đặt thiết bị kiểm soát mã QR tại cổng vào Trụ sở để kiểm soát chặt chẽ người ra vào, đáp ứng yêu cầu của địa phương và nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh tại các nhà máy, như tổ chức cho bộ phận đi ca vận hành, bảo trì tại các nhà máy thực hiện nghỉ ca tập trung sau khi làm việc tại khu nhà nghỉ ca (thực hiện “03 tại chỗ” trong sản xuất), đồng thời đảm bảo chăm lo tốt đời sống cho người lao động tại đây; thực hiện nghiêm các quy định của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam khi di chuyển đổi ca sau khi làm việc “03 tại chỗ”; … Tất cả Người lao động trong Công ty luôn sẵn sàng, chủ động, tích cực nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành các Nhà máy.

  • 05/10/2021 10:13
  • Nguồn EVN.GENCO2