Công đoàn Điện lực Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng. Ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết: Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động theo Thoả ước lao động tập thể của Tập đoàn. Theo đó, hoạt động công đoàn cũng đã tập trung cho việc chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập, động viên người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn các cấp đã phối hợp tốt với chuyên môn triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19, chia sẻ khó khăn, động viên các đơn vị ở các khối ngành nghề; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều giải pháp, sáng kiến trong phòng chống dịch bệnh; động viên các Tổ, Đội trực thuộc Điện lực các tỉnh làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Công đoàn đã tham gia trong việc xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở Thoả ước lao động tập thể của Tập đoàn; phối hợp chuyên môn trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); chỉ đạo các đơn vị triển khai Tháng ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2020...

Đặc biệt, phong trào thi đua gắn biển công trình chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực lần thứ III cũng được Công đoàn Điện lực Việt Nam và công đoàn cơ sở triển khai. Điển hình như công trình xây dựng TBA 110kV Thủ Thừa và đường dây đấu nối tỉnh Long An; công trình nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân.   

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam và công đoàn các cấp sẽ tập trung hoàn thành 13 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có: Tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kiện toàn, sắp xếp công tác tổ chức cán bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam; khảo sát, đánh giá tình hình việc làm, thu nhập của người lao động khối dịch vụ,…

Để thực hiện tốt những nội dung trên, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị đề xuất ý kiến, phương hướng thực hiện tùy theo điều kiện thực tế tại đơn vị. Trong đó, công đoàn các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tiếp tục thực hiện chăm lo, động viên người lao động tham gia khắc phục thiên tai, bão lũ; động viên kịp thời các đơn vị khó khăn, người lao động trên các công trình trọng điểm, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc…

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng mong muốn Công đoàn các cấp sẽ phối hợp cùng chuyên môn chắt chẽ hơn nữa trong công tác sắp xếp lao động trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, tiếp tục có những giải pháp trẻ hóa, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ công nghệ của đội ngũ lao động. 

Cũng tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc đã thông qua Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn. 

Link gốc

  • 03/07/2020 08:25
  • Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam