Hội thảo tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2021 trong EVNGENCO2

Sáng ngày 28/12/2021, Tổng Công ty phát điện 2 tổ chức hội thảo trực tuyến về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2021 nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và nhận thức của Lãnh đạo, cán bộ phụ trách môi trường và toàn thể CBCNV trong Tổng công ty.

 Hội thảo với sự chủ trì của Ông Trần Văn Dư - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 và sự tham dự của Lãnh đạo các Ban Kỹ thuật sản xuất, Quản lý Đầu tư Xây dựng, An toàn và đại diện Lãnh đạo các Đơn vị thành viên cùng toàn thể cán bộ phụ trách công tác môi trường trong Tổng Công ty.

Ông Trần Văn Dư - Phó Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Hội thảo

Đối với hoạt động của EVNGENCO2, Luật BVMT năm 2020 có nhiều điểm mới, gồm 5 nội dung chính: Thứ nhất là phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối cới các dự án đầu tư nhóm I như Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 3; Thứ hai là việc xin cấp Giấy phép môi trường đối với các nhà máy điện thuộc EVNGENCO2 vì thuộc đối tượng các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý; Thứ ba là đăng ký môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; Thứ tư là phải thực hiện kiểm toán môi trường; Và cuối cùng đối với các nhà máy nhiệt điện phải xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001

Từ nghiên cứu các điểm mới trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, tại hội thảo các đơn vị đã trình bày tham luận về điểm mới liên quan đến nhà máy điện; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo chuẩn ISO 14001 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng; kinh nghiệm về truyền thông môi trường tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương; kinh nghiệm về việc lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống giám sát, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021 tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

 
Phần tham luận của TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Sau phần trình bày tham luận, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các điều mới quy định trong luật BVMT năm 2020, trao đổi một số vướng mắc tại các đơn vị và chia sẻ kinh nghiệm để công tác quản lý môi trường toàn Tổng Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.
 
Phần tham luận của Công ty Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Kết luận tại buổi Hội thảo, ông Trần Văn Dư đánh giá cao phần tham luận, trao đổi của các Đơn vị và đề nghị các Ban chuyên môn, Đơn vị thành viên quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động trong công tác BVMT đối với toàn thể Lãnh đạo, CBCNV của EVNGENCO2.

Trong xuyên suốt hành trình phát triển của Tổng công ty Phát điện 2, những vấn đề về môi trường luôn được chú trọng, quan tâm hàng đầu để song hành với phát triển kinh doanh là bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Lại Thị Lương

  • 04/01/2022 03:18
  • Nguồn EVN.GENCO2