Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng

Công trình Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng nhằm mục đích khai thác tối đa hiệu năng hồ chứa, với công suất của hai nhà máy đạt 225MW góp phần ổn định hệ thống điện khu vực.

Đồ họa Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng

Ngày 05/07/2014, Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát lệnh khởi công dự án

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH

1. Vị trí xây dựng:

- Địa phận xã Đức Hạnh, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

2. Thông số cơ bản:

- Công suất lắp máy: 75MW

- Điện lượng hàng năm: 52.000.000kWh

3. Thời gian hoàn thành:  Dự kiến năm 2017

 

 

  • 30/09/2011 08:22
  • Vy liêm Hòa