Đẩy mạnh các dự án tiết kiệm năng lượng

10 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc. Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau như giấy, bột giấy; thức ăn chăn nuôi, thép, xi măng, hóa chất, lọc hóa dầu, dệt may.

Ngày 1/10, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng trong khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam".
 
Dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).
 
Dự án tập trung vào hỗ trợ kĩ thuật trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng gồm các Công ty Dịch vụ năng lượng và các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (ESCO) và các cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm và hiệu quả năng lượng (TK&HQNL).
 
Thông qua hình thức đào tạo, thực hành tại các dự án thí điểm, họ có cơ hội được triển khai tất cả các bước thực hiện dự án đầu tư TK&HQNL theo mô hình kinh doanh ESCO.
 
Dự án gồm 3 hợp phần chính: Hợp phần 1: Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp; Hợp phần 2: Xác định các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm I); Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm II).
 
Ông Kim Jinoh, Giám đốc Khuc vực, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cho biết: "Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đạt được những kết quả nhất định. 
 
Giai đoạn 3 của Chương trình mới bắt đầu thực hiện và sẽ kéo dài đến năm 2030".
 
Thông qua việc đánh giá, tìm hiểu công nghệ tiết kiệm năng lượng của 2.409 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, dự án đã lựa chọn 10 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc. 
 
Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau như giấy, bột giấy; thức ăn chăn nuôi, thép, xi măng, hóa chất, lọc hóa dầu, dệt may. 
 
Kết quả, 108 giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất. Thực hiện các giải pháp, các doanh nghiệp có tiềm năng tiết kiệm chi phí khoảng 78 nghìn USD/năm, với mức đầu tư dự kiến gần 200 nghìn USD, thời gian hoàn vốn 2,6 năm, cắt giảm 606 nghìn tấn CO2/năm.
 
Trước đó, một hội thảo tương tự đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm phổ biến các kết quả của dự án cho các doanh nghiệp, đơn vị phía Bắc.
 
10 doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm được lựa chọn thực hiện kiểm toán năng lượng, gồm có:
 
1. Công ty CP Giấy An Hòa
 
2. Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
 
3. Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
 
4. Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
 
5. Công ty CP Cao su Đà Nẵng
 
6. Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn
 
7. Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
 
8. Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP
 
9. Công ty CP Gang thép Cao Bằng
 
10. Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

  • 04/10/2019 07:52
  • Theo: VietNamBiz