Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tổ chức Hội nghị người lao động

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, ngày 04/6/2019 tại công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức thành công Hội nghị NLĐ theo hình thức Hội nghị đại biểu.

Hội nghị do ông Lê Minh tuấn, Tổng giám đốc công ty, đại diện Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và ông Trần Ngọc Tân, chủ tịch Công đoàn công ty, đại diện Người lao động (NLĐ) chủ trì.

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Khánh, bí thư Chi bộ, chủ  tịch HĐQT,  Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, các trưởng, phó đơn vị, BCH công đoàn, BCH đoàn thanh niên một số người lao động được đơn vị cử đại diện.

Toàn cảnh hội nghị

   Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Hùng Lượng, Phó Tổng giám đốc đã báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD, công tác thực hiện các chính sách cho NLĐ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 2019. Năm 2018 tình hình thuỷ văn thuận lợi, lượng nước về nhiều và phân bổ đều các tháng, đồng thời nhờ công tác tính toán vận hành tối ưu hồ chứa đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Năm 2018, công ty cũng đã xây dựng phương án nhân sự, định biên lao động, đang từng bước hoàn thiện đề án lương 3P nhằm nâng cao năng suất lao động , hiệu quả công tác quản lý lao động và hiệu quả SXKD. Với những thành quả đạt được năm 2018, công tác chăm sóc đời sống cho CBCNV công ty cũng nâng cao đáng kể với những hoạt động nổi bật như: mỗi CBCNV được tham quan, nghỉ mát nước ngoài ít nhất 04 năm một lần, được tham quan, nghỉ mát trong nước cùng với một người thân được tài trợ miễn phí,…

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Lượng báo cáo kết quả SXKD 2018

   Ông Trần Ngọc Tân, chủ tịch Công đoàn cũng đã báo cáo tóm tắt hoạt động Công đoàn và tình hình thực hiện các kiến nghị hội nghị NLĐ năm 2018, đồng thời trình bày các kiến nghị NLĐ cấp bộ phận năm 2019. Các vấn đề được chú trọng, được nêu nổi bật trong hội nghị liên quan đến chính sách, chế độ, cơ sở vật chất, thiết bị, BHLĐ, VSLĐ và một số kiến nghị liên quan đến chăm lo, nâng cao đời sống cho NLĐ. Các kiến nghị đã được người chủ trì phúc đáp thoả đáng và nhận được thống nhất cách giải quyết từ cả hai phía

Ông Trần Ngọc Tân, chủ tịch Công đoàn báo cáo tại hội nghị

   Qua hội nghị NLĐ, chủ tịch HĐQT công ty, ông Huỳnh Văn Khánh cũng có những phát biểu chỉ đạo. Nhận định tình hình thuỷ văn năm 2019 sẽ không thuận lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của công ty, ông đặc biệt nhấn mạnh các đơn vị chú trọng thực hiện công tác kế hoạch cần rõ ràng , chi tiết, tiến độ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, công trình phải sát thực tế, thực hiện tiết kiệm các chi phí bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể khi mua sắm vật tư, thiết bị. Trên cơ sở kế hoạch của công ty, các đơn vị phải triển khai kế hoạch chi tiết, phù hợp. Phát triển dự án trên cơ sở nguồn lực đang có của công ty và quản lý, sử dụng hợp lý đất đai dự án.

Ông Huỳnh Văn Khánh, chủ tịch HĐQT công ty phát biểu chỉ đạo

   Hội nghị đã thông qua danh sách đề cử bầu thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại tại nơi làm việc, được sự thống nhất 100% của đại biểu tham dự.

   Hoạt động công đoàn công ty năm 2018 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, không thể không kể đến các CBCNV đã tích cực tham gia các phong trào do các cấp và công ty phát động. Kết quả công đoàn công ty được khen thưởng bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phong trào thi đua “Văn hoá- Thể thao”, 01 cá nhân được khen thưởng bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam trong phong trào thi đua “ Xanh –Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, 07 cá nhân nhận giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2 trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, “Văn hoá- Thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Xanh –Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, 07 tập thể và 35 đoàn viên xuất sắc cấp công ty.

Ông Trần Ngọc Tân, chủ tịch Công đoàn trao giấy khen cho các cá nhân được khen thưởng cấp Tổng công ty

   Hội nghị NLĐ là một hình thức thể hiện quyền dân chủ tại cơ sở, là nơi để NLĐ bày tỏ tâm tư, nguyên vọng, là cầu nối giúp NLĐ và NSDLĐ ngày càng gắn bó bền chặt bằng cách đối thoại trực tiếp trên cơ sở hài hoà lợi ích giữa các bên. Làm được điều này, doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển và phát triển bền vững./.

  • 04/06/2019 04:35
  • Ngọc Bích