Công nghệ thông tin là xương sống trong chuyển đổi số

Đối với một doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đem đến sự thay đổi trong công tác quản lý, cải thiện chất lượng công việc, giảm thiểu chi phí. Do vậy, việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý doanh nghiệp, ứng dụng các nền tảng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 được coi là một trong những giải pháp tối ưu và quan trọng trong công tác điều hành doanh nghiệp. Nhận thấy điều đó, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã đặt ra các mục tiêu, chiến lược phát triển hệ thống CNTT phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp Công ty hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

 

image 5
 
Bộ phận IT là đầu tàu trong việc đưa ra chiến lược CĐS

Nhằm đưa ra phương án triển khai hiệu quả, Công ty đã đánh giá hiện trạng và mức độ sẵn sàng của hệ thống CNTT dựa trên các phương diện, mục tiêu cụ thể như: phát triển phần mềm, phát triển hạ tầng phần cứng, hệ thống an ninh bảo mật và các chính sách phát triển CNTT. Tuy nhiên, với yêu cầu về công việc tăng cao và đặc biệt là trong bối cảnh ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0, lĩnh vực CNTT ngày càng được yêu cầu cao hơn. Vì vậy, trong thời gian tới Công ty sẽ tập trung chú trọng mục tiêu quan trọng là đưa hệ thống CNTT trở thành “Hệ sinh thái số” cùng với sự phát triển của Tập đoàn cũng như Tổng công ty Phát điện 2.

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, ban lãnh đạo Công ty đã quyết liệt chuyển đổi về mọi mặt. Đối với công tác phát triển phần mềm CNTT, Công ty tập trung vào lĩnh vực sản xuất và quản lý điều hành. Trong đó phải nhắc đến phần mềm “camera giám sát tình trạng vận hành các phễu xỉ đáy lò” thuộc đề tài số 5 do Tổng công ty giao ngày 22/9/2019. Đây là một trong những đề tài đem lại hiệu quả cao cho người lao động, giúp giảm thiểu sự cố và đưa ra các giải pháp xử lý chính xác. Bên cạnh đó, Công ty cũng quan tâm phát triển các phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành, thống nhất nghiệp vụ, số hóa quy trình nội bộ, quản lý vật tư theo mã QR… tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung, thống nhất dữ liệu gốc (master data) với Tập đoàn và Tổng Công ty 
nhằm chia sẻ, đảm bảo nhất quán, thông suốt và minh bạch dữ liệu.
 
Khai trương hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải

Song song với việc phát triển phần mềm, Công ty cũng đã thực hiện các giải pháp chuyển đổi hạ tầng phần cứng để đáp ứng sự thay đổi của các phần mềm và khai thác tối ưu tính năng các phần mềm hiện đại. Hệ thống mạng WAN EVN, WAN thị trường điện được nâng cấp đảm bảo liên lạc thông suốt với băng thông cao, công tác bổ sung mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình đồng bộ thiết bị toàn Tổng Công ty đã được xây dựng và đang triển khai, lộ trình chuyển đổi hệ thống vật lý sang ảo hóa (ảo hóa máy chủ, hệ thống lưu trữ, desktop..) được bám sát triển khai theo chỉ đạo của các cấp thẩm quyền. Việc tăng cường củng cố hạ tầng phần cứng hiện đại thể hiện tầm nhìn của ban lãnh đạo Công ty, việc này đảm bảo cho hệ thống CNTT vận hành ổn định, tin cậy, chất lượng và có độ dự phòng cao đáp ứng được nhu cầu công việc, tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với công tác đảm bảo an toàn an ninh bảo mật cho hệ thống CNTT của Công ty, ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng các chính sách bảo mật dựa trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng Công ty, đội ngũ nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin được đào tạo và tập huấn thường xuyên, luôn sẵn sàng trong công tác bảo vệ cũng như ứng cứu khi có sự cố xảy ra, thiết bị tường lửa được lắp đặt và nâng cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trong mạng IT và OT. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các lỗ hổng an ninh mạng, khuyến cáo CBCNV trong Công ty không truy cập các địa chỉ website không đáng tin cậy cũng như không cài đặt các phần mềm độc hại.

Hàng năm, Công ty thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế trong lĩnh vực hoạt động CNTT, tạo môi trường đảm bảo tính pháp lý và thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT. Trong thời gian sắp tới, các quy định sẽ được chuẩn hóa phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013. Việc có được sự xác nhận của chuẩn quốc tế này có thể đảm bảo an toàn thông tin ở các cấp độ, đảm bảo tính sẵn sàng, tin cậy của cơ sở dữ liệu cũng như giảm thiểu các rủi ro trong công tác vận hành hệ thống CNTT.

Dương Thanh Tùng - HND

  • 03/11/2022 08:04
  • Nguồn EVN.GENCO2