Công đoàn Điện lực Việt Nam tập huấn công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Hội nghị Tập huấn công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc được Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức trong hai ngày 19 - 20/11, tại Hà Nội.

Ông Uông Quang Huy - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam trao đổi về nội dung Thỏa ước lao động tập thể EVN năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu cho biết: Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc là nội dung được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp thực hiện tốt, trở thành nề nếp trong nhiều năm qua.

“Hội nghị tập huấn lần này nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ công đoàn các cấp trong Tập đoàn hiểu rõ hơn về những chỉ đạo mới, nội dung mới trong công tác dân chủ ở cơ sở, để triển khai thực hiện tốt ở đơn vị”, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh.

4 chuyên đề chính trong chương trình tập huấn gồm: Những nội dung cơ bản của nội quy lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thỏa ước lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và vai trò của tổ chức Công đoàn; Công tác thực hiện dân chủ cơ sở năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong đó, năm 2020, có một số điểm mới về thực hiện quy chế dân chủ đáng lưu ý như: Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc không phải bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động của Tập đoàn; lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ dự Hội nghị người lao động được tổ chức tại các đơn vị; Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong quá trình thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị để bảo đảm việc làm và chế độ chính sách cho người lao động,..

  • 21/11/2019 08:03
  • Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam