Chuẩn bị hạ tầng để nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực (Ban Chỉ đạo) vừa có báo cáo về tình hình thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh tính đến hết quý III/2019, trong đó có đầu tư hạ tầng để nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

Theo Ban Chỉ đạo, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về nghiên cứu phương án mua bán điện với nước ngoài - nhất là việc nhập khẩu điện từ Lào, các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã, đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai xây dựng lưới truyền tải để nhập khẩu điện từ Lào.

Cụ thể, Việt Nam sẽ mua điện từ cụm Thủy điện Nậm Sum, Thủy điện Nam Emoun, NamKong 1,2,3, cụm Thủy điện Nậm Mô và Nhà máy điện gió Monsoon của Lào trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện từ cụm Thủy điện Nậm Sum (tổng công suất 265MW) và phê duyệt bổ sung một số công trình lưới điện phục vụ việc nhập khẩu điện (dự kiến) vào năm 2021-2022.

Tháng 6/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Phongsubthavy của Lào đã ký Hợp đồng mua bán điện dự án Thủy điện Nậm Sum 3 (công suất 156MW) với giá bán điện về Việt Nam tuân thủ theo nội dung Văn bản số 241/TTg-QHQT ngày 23/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, EVN đã giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) triển khai thực hiện đầu tư các công trình lưới điện trên lãnh thổ Việt Nam để đáp ứng tiến độ nhập khẩu điện từ Thủy điện Nậm Sum 3 vào năm 2021-2022.

Đối với cụm Thủy điện NamKong 1,2,3 và Thủy điện Nam Emoun, ngày 30/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về chủ trương nhập khẩu điện từ các nhà máy này (tổng công suất 409MW) và bổ sung một số công trình lưới điện như: Trạm cắt 220kV Bờ Y (KonTum), đường dây 220kV NamKong3 - Trạm cắt Bờ Y, Trạm cắt 220kV Đak Ooc (trên địa bàn tỉnh Quảng Nam), đường dây 220kV (mạch kép) Nam Emoun - Trạm cắt 220kV Đak Ooc dự kiến hoàn thành năm 2021.

Đối với cụm Thủy điện Nậm Mô, đầu tháng 10/2019, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng đề nghị phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối từ cụm thủy điện này (gồm 11 nhà máy, với tổng công suất 505MW), dự kiến nhập khẩu từ năm 2022-2024. Việt Nam sẽ xây dựng mới đường dây 220kV (mạch kép) Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam), chiều dài khoảng 45 km, vận hành năm 2022.

Còn đối với Nhà máy Điện gió Monsoon, trên cơ sở văn bản đề nghị của EVN vào cuối tháng 8/2019, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ liên quan để xem xét, thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối từ Cụm điện gió này (công suất 600MW).

  • 20/11/2019 08:22
  • Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam