Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Chiều ngày 30/3/2022, tại hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP), Chi bộ Đảng TMP đã tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị do Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại Thành phố  Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương có đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, về phía TMP có đồng chí Huỳnh Văn Khánh – Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty, các đồng chí Chi ủy viên, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Các đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là báo cáo viên triển khai Nghị quyết. Phát biểu quán triệt hội nghị; đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại Hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, cụ thể là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”

 Kết thúc Hội nghị, thay mặt Chi bộ, đồng chí Huỳnh Văn Khánh, Bí thư Chi bộ đã đề nghị toàn thể đảng viên tại các Tổ đảng trong TMP nêu cao tinh thần trách nhiệm; nắm chắc những nội dung trọng tâm của các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả ở các Tổ đảng, đơn vị của mình./.

 

  • 01/04/2022 08:43
  • Như Nhật-TMP