1. Danh mục các công cụ quản lý

 • Quy trình thuê và cho thuê dich vụ -(ADM-QT-04)
 • Quy trình bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận chuyển -(ADM-QT-08)
 • Quy trình họp xem xét của lãnh đạo -(BOM-QT-01)
 • Quy trình kiểm soát - khắc phục và phòng ngừa SPKPH -(BOM-QT-02)
 • Quy trình quản lý tài liệu - hồ sơ -(BOM-QT-04)
 • Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ -(BOM-QT-05)
 • Quy trình đánh giá sự thõa mãn của khách hàng -(BOM-QT-06)
 • Quy trình tuyển dụng nhân sự -(HUR-QT-04)
 • Quy trình đánh giá nhân sự -(HUR-QT-05)
 • Quy trình sửa chữa và bảo trì thiết bị -(MWS-QT-01)
 • Quy trình kiểm định - kiểm chuẩn thiết bị - dụng cụ đo -(MWS-QT-02)
 • Quy trình quan trắc công trình -(MWS-QT-03)
 • Quy trình giám sát thi công -(MWS-QT-04)
 • Quy trình dịch vụ lắp đặt thiết bị -(MWS-QT-05)
 • Quy trình dịch vụ bảo trì - thí nghiệm hiệu chỉnh -(MWS-QT-06)
 • Quy trình thí nghiệm đo điện trở cách điện -(MWS-QT-11)
 • Quy trình thí nghiệm đo điện trở một chiều -(MWS-QT-12)
 • Quy trình thí nghiệm đo tỷ số biến áp -(MWS-QT-13)
 • Quy trình thí nghiệm đo tổn thất điện môi cách điện -(MWS-QT-14)
 • Quy trình thí nghiệm đo thông số ngăn mạch -(MWS-QT-15)
 • Quy trình thí nghiệm đo dòng điện không tải -(MWS-QT-16)
 • Quy trình thí nghiệm thử nghiệm cao áp bằng điện áp một chiều -(MWS-QT-17)
 • Quy trình thí nghiệm cao áp xoay chiều -(MWS-QT-18)
 • Quy trình thí nghiệm đo điện trở tiếp xúc -(MWS-QT-19)
 • Quy trình thí nghiệm cực tính và tổ đấu dây MBA -(MWS-QT-20)
 • Quy trình thí nghiệm xác định nhiệt độ chớp cháy trong cốc hở -(MWS-QT-21)
 • Quy trình thí nghiệm xác định nhiệt độ chớp cháy trong cốc kín -(MWS-QT-22)
 • Quy trình thí nghiệm xác định hàm lượng nước trong dầu -(MWS-QT-23)
 • Quy trình thí nghiệm xác định tỷ trọng của dầu -(MWS-QT-24)
 • Quy trình thí nghiệm xác định điện áp đánh thủng -(MWS-QT-25)
 • Quy trình thí nghiệm xác định hàm lượng tạp chất cơ học trong dầu -(MWS-QT-26)
 • Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số axit của dầu -(MWS-QT-27)
 • Quy trình thí nghiệm xác định đặc tính axit, bazo hòa tan trong nước -(MWS-QT-28)
 • Quy trình lấy mẫu dầu thử nghiệm -(MWS-QT-29)
 • Quy trình kiểm soát và vận hành thiết bị -(OPE-QT-02)
 • Quy trình vận hành và sử lý sự cố khối tổ máy -(OPE-QT-04)
 • Quy trình vận hành hệ thống dầu MHY -(OPE-QT-05)
 • Quy trình vận hành - xử lý chạm đất trạm điện một chiều 220v -(OPE-QT-06)
 • Quy trình chào giá và thanh toán thị trường điện -(OPE-QT-07)
 • Quy trình vận hành thao tác chuyển đổi mạch áp 110kV -(OPE-QT-08)
 • Quy trình vận hành nâng hạ cửa nhận nước -(OPE-QT-09)
 • Quy trình vận hành máy nén khí -(OPE-QT-10)
 • Quy trình vận hành mạch hòa đồng bộ 110kV -(OPE-QT-11)
 • Quy trình thực hiện phiếu thao tác -(OPE-QT-12)
 • Bộ PTT mẫu chuyển đổi các máy cắt ngăn lộ 110kV -(OPE-QT-13)
 • Quy trình VL và XLSC bảo vệ so lệch thanh cái 110kV -(OPE-QT-14)
 • Quy trình vận hành hệ thống bơm tháo cạn và bơm tiêu nước -(OPE-QT-15)
 • Quy trình VH và XLSC Máy cắt SF6 trạm 110kV -(OPE-QT-18)
 • Quy trình vận hành hệ thống nước cứu hỏa -(OPE-QT-19)
 • Quy trình soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng -(PMD-QT-02)
 • Quy trình lập báo cáo và kế hoạch -(PMD-QT-03)
 • Quy trình đấu thầu -(PMD-QT-04)
 • Quy trình quản lý kho vật tư thiết bị -(PMD-QT-05)
 • Quy trình mua sắm hàng hóa -(PMD-QT-06)
 • Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình -(PRO-QT-01)
 • Quy trình thực hiên phiếu công tác -(SAF-QT-01)
 • Quy trình quản lý thư viện -(TEC-QT-04)
 • Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ -(TEC-QT)
   

 

 • 17/10/2011 01:26
 • Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ