Xây & tặng nhà ‘ Đại đoàn kết”

Ngày 03/10/2017, Đại diện Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC)và MTTQ thị xã Phước Long đã trao hai “Nhà Đại đoàn kết” cho hai hộ nghèo khó khăn ở xã Long Giang, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Đ/c Phó Tổng Giám đốc – Đinh Văn Sơn cùng đ/c PCT.UBND TX.Phước Long Nguyễn Thụy Luân

cùng trao “Nhà  Đaị đoàn kết” cho gia đình ông Kim Khơ me Lanh

Đại diện Lãnh đạo Công ty trao tặng “Nhà Đại đoàn kết”và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tới 

Thị xã Phước Long là vùng đất bazan chuyên canh cây công nghiệp, kinh tế  phát triển mạnh; tuy nhiên trong cộng đồng cũng còn nhiều hộ nghèo khó khăn...Những năm qua TMHPC đã tích cực phối hợp với MTTQ triển khai chương trình xây và tặng “ Nhà tình thương”cho nhiều hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo...

 

Năm 2017, TMHPC đã góp 100 triệu đồng, phối hợp với MTTQ thị xã cùng gia đình ông Kim Kheme Lanh, gia đình bà Nguyễn Thị Tới  hoàn thành 2 căn “Nhà đại đoàn kết”

Những nỗ lực triển khai thực hiện các hoạt động hổ trợ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cộng đồng là nét văn hóa TMHPC, thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng người dân vượt khó hăng say lao động, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững./.

  • 23/10/2017 03:17
  • Liêm Hòa