Tổng Công ty Điện lực miền Nam mở thêm tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa bổ sung thêm một số tổng đài 1900.9000 bên cạnh số cũ là 1900.1006.

 
Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện của người dân ở 21 tỉnh/thành phố phía Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa bổ sung thêm một số tổng đài 1900.9000 bên cạnh số cũ là 1900.1006. Người dân có thể gọi hai số tổng đài này để đề nghị giải quyết yêu cầu.
 
Tổng đài 1900.1006 và 1900.9000 của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam tiếp nhận tất cả yêu cầu về điện của khách hàng 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Người dân gọi về tổng đài này để yêu cầu gắn điện kế, báo sửa chữa điện, thay đổi thông tin khách hàng. Thông tin mang tính tra cứu được tổng đài 1900.1006 và 1900.9000 trả lời ngay, những yêu cầu khác sẽ được chuyển tới các công ty điện lực cơ sở; nhân viên ngành điện ở địa bàn sẽ tới tận nơi kiểm tra, hỗ trợ người dân. Khi phát hiện sự cố về điện, hãy gọi tổng đài 1900.1006 và 1900.9000 để điện lực nhanh chóng xử lý; không nên tự tháo dỡ sửa chữa, gây hậu quả nghiêm trọng.

  • 09/01/2018 10:17
  • http://icon.com.vn