Tổ chức khám sức khỏe định kỳ

Ngày 29/6/2017, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC) kết hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đây là hoạt động hữu ích, có ý nghĩa thiết thực và là vấn đề then chốt để Công ty thực hiện thành công chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mình.

Toàn thể CB.CNV Công ty đi khám sức khỏe định kỳ 

Trong đợt khám sức khỏe kỳ này, toàn thể CBCNV đã được đội ngũ y, bác sĩ thực hiện các quy trình khám lâm sàng tổng quát gồm 18 hạng mục, nhằm phát hiện các triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý để phòng và chữa trị kịp thời giúp CBCNV theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe và tư vấn chế độ ăn uống, rèn luyện bảo vệ sức khỏe tốt hơn để hoàn thành tốt công tác và chăm lo cho gia đình.

Việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, nhân viên đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với mỗi cán bộ, nhân viên. Đợt khám sức khỏe diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 134 cán bộ công nhân viên lao động Công ty./. 

 

  • 10/07/2017 10:15
  • Liêm Hòa