Thanh toán tiền điện bằng máy in bluetooth

Bắt đầu từ 1/2/2018, Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng việc thu tiền điện bằng cách in biên nhận thanh toán tiền bằng máy in bluetooth tại chỗ cho tất cả khách hàng toàn tỉnh Cà Mau.

Thu ngân lưu động đang in Thông báo tiền điện gửi cho khách hàng tại nơi khách hàng đang làm việc
 
Trình tự thực hiện như sau:
 
Nhân viên Điện lực đến nhà khách hàng hoặc đến một nơi hai bên đã thoả thuận, sử dụng điện thoại thông minh smartphone kết nối với máy chủ, tìm kiếm thông tin về khách hàng. 2 bên cùng xác định mã khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, sản lượng điện năng tiêu thụ, đơn giá tiền điện, tổng số tiền phải trả. Sau khi khách hàng đồng ý, thu ngân viên sẽ in thông báo tiền điện bằng máy in bluetooth đưa cho khách hàng chuẩn xác lại một lần nữa. Nếu khách hàng đồng ý thì tiếp tục in biên nhận đã thanh toán tiền điện để nộp tiền điện tại chỗ; biên nhận có giá trị như hoá đơn thuế giá trị gia tăng. 
 
Nếu vì một lý do nào đó khách hàng chưa nộp tiền được thì thu ngân viên gửi luôn thông báo đã in cho khách hàng, mà không in biên nhận tiền điện, hẹn quay lại thu sau. Trường hợp thu ngân viên quay lại lần nữa mà khách hàng cũng chưa nộp được tiền điện thì khách hàng sẽ cầm thông báo đến điểm thu hộ gần nhất là ngân hàng, bưu điện hoặc điểm thu khác để nộp tiền điện.
 
Trường hợp thu ngân viên đến nhà thu tiền mà không có khách hàng ở nhà thì sẽ in thông báo tiền điện gửi lại cho khách hàng, trong thông báo có thể hiện tên và số điện thoại của thu ngân viên để khách hàng chủ động liên hệ nộp tiền. 
 
Cách thu mới này được khách hàng đồng thuận và đánh giá cao vì đem lại thuận lợi cho khách hàng và ngành Điện; hạn chế tình trạng đến nhà thu tiền điện nhiều lần mà không thu được do chủ nhà đi vắng.
 
Việc áp dụng cách thu tiền bằng máy in bluetooth đã giúp cho việc thu tiền điện nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, giảm chi phí in ấn biên nhận thanh toán tiền điện nếu so vối in giấy khổ lớn; đồng thời bảo mật thông tin, chống sao chép thay đổi thông tin, tăng hiệu suất thu tiền điện; góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành Điện.

  • 12/03/2018 07:36
  • http://icon.com.vn