TMHPC huấn luyện nghiệp vụ PCCC – CNCH

Ngày 30/10/2017 Công ty đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC – CNCH cho toàn thể CB.CNV.

Diễn tập chữa cháy khu vực nhà để xe

Tại buổi tập huấn,  Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Phước đã hướng dẫn, giải thích  về việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị định, Thông tư về Luật phòng cháy chữa cháy; được tuyên truyền văn bản pháp luật về hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC -CNCH đối với các cơ sở kinh doanh  nhằm nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cũng tại đây, các giảng viên đã cung cấp các kiến thức cơ bản về công tác PCCC-CNCH; hướng dẫn quy trình tổ chức cứu chữa vụ cháy, cứu nạn cứu hộ khi cần thiết; hướng dẫn thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với  Cảnh sát PCCC – CNCH  thị xã Phước Long diễn tập chữa cháy nhà để xe.

Công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC – CNCH tổ chức định kỳ hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của CB.CNVtrong công tác đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời  lực lượng xung kích có điều kiện ôn luyện  kỹ năng phối hợp- ứng phó tốt trong tình huống có hỏa hoạn xảy ra ./.

  • 07/11/2017 08:23
  • Liêm Hòa