TMHPC hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2017

Lúc 13 giờ ngày 24 /10/2017 sản lượng phát điện Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC) đã đạt 680 triệu KWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất điện năm 2017.

Năm 2017, ngoài thuận lợi do thiên nhiên mang lại là lượng mưa về lưu vực thượng nguồn tương đối tốt so với năm 2016, là sự phấn đấu của tập thể NLĐ công ty thực hiện tốt các công tác sửa chữa lớn năm 2017, công tác quản lý vận hành an toàn, điều tiết hồ chứa, tham gia thị trường điện hiệu quả.v.v.

Ngay từ những ngày đầu năm Ban Tổng Giám đốc  chú trọng công tác theo dõi tính toán thuỷ văn phục vụ cho việc lập phương thức vận hành khai thác hồ chứa, phù hợp với “Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Đồng Nai”, nhờ đó hiệu quả của công tác khai thác phát điện các tổ máy được nâng cao đồng thời điều tiết nước tốt,  đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du.

Hiện nay, mức nước hồ Thác Mơ mức nước dâng bình thường. Theo thông tin dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn , các tháng còn lại của quý 4/2017 khả năng xảy ra lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, hứa hẹn năm 2018 TMHPC sẽ thuận lợi trong công tác sản xuất điện. /.

  • 03/11/2017 08:40
  • Liêm Hòa