Quản lý kỹ thuật hướng đến nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã sớm triển khai kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật hướng đến nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  Kiểm tra thực hành các thao tác vận hành kỹ thuật đóng, cắt điện trên lưới.
 
Theo đó, công tác quản lý kỹ thuật hướng đến độ tin cậy cung cấp điện mà đơn vị triển khai trong năm 2018 bao gồm 10 chuyên đề liên quan đến công tác quản lý kỹ thuật gồm các nội dung: Tối ưu vận hành lưới điện hạn chế mất điện, tổ chức phối hợp nhiều đơn vị thi công trên lưới điện khi ngừng cấp điện; ứng dụng hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật; kiểm soát chất lượng các điểm tiếp xúc trên lưới điện; độ tin cậy cung cấp điện; công tác quản lý hành lang, vận hành, kỹ thuật hướng đến việc giảm tổn thất điện năng; củng cố, tăng cường chất lượng thí nghiệm vật tư, thiết bị mới và thí nghiệm định kỳ.
 
Để đạt được các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trong năm 2018, PC Quảng Trị đã đưa ra 2 nhóm giải pháp, đó là: Nhóm giải pháp về quản lý, tổ chức, điều hành và nhóm giải pháp về kỹ thuật. Theo đó, công ty sẽ thành lập ban chỉ đạo và nhóm giúp việc cho ban chỉ đạo trong công tác quản lý kỹ thuật. Để thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trên, cần xây dựng phương thức quản lý điều hành Phòng Kỹ thuật theo hướng chuyên sâu, đồng bộ, linh hoạt, cụ thể gắn trách nhiệm đến từng lãnh đạo, chuyên viên; lập lưu đồ quản lý điều hành nội bộ khối quản lý kỹ thuật từ cấp công ty đến các cấp tại các đơn vị thực thuộc; theo dõi quản lý, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty các giải pháp kỹ thuật để thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật; sử dụng, khai thác hiệu quả các công cụ, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kỹ thuật: PMIS, CRM, OMS, MDMS, các dụng cụ kiểm tra lưới điện camera nhiệt, đồng hồ vạn năng…
 
Các giải pháp điều hành nâng cao độ tin cậy cung cấp điện được xác định nhằm kiểm soát chặt chẽ việc cắt điện công tác, các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, phối hợp việc cắt điện giữa các đơn vị thi công cũng như phối hợp với trạm 110kV. Với chủ trương không cắt điện công tác trong quý II, vậy nên 80% công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và công tác bảo trì bảo dưỡng lưới điện sẽ tổng lực thực hiện vào quý III, 20% còn lại thực hiện vào đầu quý IV; cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu vào chương trình quản lý tiêu chí độ tin cậy, cụ thể chi tiết các nguyên nhân để công tác điều hành sát thực tế. Từ đó, PC Quảng Trị xác định, công tác quản lý kỹ thuật hiện nay bao gồm 49 chỉ tiêu, trong đó 35/49 chỉ tiêu thi đua là chỉ có điểm trừ, có chỉ tiêu áp dụng đến hai lần như khi bị sự cố thì trừ điểm sự cố, kèm theo độ tin cậy; 19/49 chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến điều độ hệ thống lưới điện. Do vậy cần phân định rõ trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cũng như điều hành các chỉ tiêu này. Việc phân định trách nhiệm này phải đảm bảo chính xác, công bằng, hợp lý đối với các đơn vị có tác động đến các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật, các tiêu chí trong việc thực hiện độ tin cậy cung cấp điện như Phòng Kỹ thuật, Điều độ, Quản lý đầu tư, Kế hoạch và Vật tư, An toàn và các điện lực trực thuộc...
 
Để quản lý kỹ thuật đạt hiệu quả cần chú trọng đến công tác vận hành, điều độ hệ thống điện, cần phối hợp chặt chẽ các điện lực về việc kết hợp công tác, cũng như chuyển phương thức cấp điện, đặc biệt trong năm 2018 kết hợp cắt điện để thi công cải tạo 2 trạm 110kV Đông Hà, Diên Sanh chuyển sang chế độ không người trực; rà soát cài đặt thông số các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên lưới để cài đặt cho phù hợp từng khu vực; thường xuyên kiểm tra, rà soát, có phương án khắc phục tình trạng hư hỏng các thiết bị trên lưới điện; đề xuất các xuất tuyến trung áp đảm bảo tiêu chí N-1; các giải pháp kỹ thuật hiện hành, giải pháp đấu nối, hướng tuyến phải thuận tiện cho công tác hotline và công tác quản lý; triển khai áp dụng hiệu quả các thiết kế chuẩn của EVN, sổ tay thiết kế lưới điện phân phối do EVNCPC ban hành phù hợp trên lưới điện phân phối tỉnh Quảng Trị; tuân thủ nghiêm túc và chặt chẽ các quy định về công tác nghiệm thu, đặc biệt là các công trình do các đơn vị ngoài ngành làm chủ đầu tư. Trong các nhóm giải pháp về kỹ thuật, cần lưu ý đến xử lý các vị trí đấu nối, điểm tiếp xúc qua việc khai thác hiệu quả camera nhiệt để kiểm tra và xử lý các điểm phát nhiệt trên lưới điện; tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn hành lang lưới điện; đối với các sự cố, phải điều tra, tìm ra nguyên nhân và quy trách nhiệm cụ thể...
 
Ông Trần Minh Tâm, Trưởng Phòng Kỹ thuật PC Quảng Trị cho biết cụ thể hơn: “Trong năm 2018, quản lý kỹ thuật hướng đến nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của PC Quảng Trị triển khai thực hiện 4 chuyên đề thực hiện nâng cao độ tin cậy trong năm 2018, cụ thể: Chuyên đề 1: Vận hành kín một số mạch vòng liên lạc liên trạm 110kV và mạch vòng nội bộ trạm 110kV đảm bảo bảo linh hoạt trong vận hành lưới; Chuyên đề 2: Nghiên cứu giải pháp chống đứt dây bọc trung thế; Chuyên đề 3: Triển khai ứng dụng công nghệ hotline vào công tác đấu nối đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và xử lý sự cố; Chuyên đề 4: Kiểm soát chất lượng các điểm tiếp xúc trên lưới điện”.
 
Với mục đích “Vì sự hài lòng khách hàng”, việc đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy cung điện là một yêu cầu cấp bách, hết sức quan trọng. Do đó PC Quảng Trị nỗ lực, quyết tâm thực hiện chủ đề “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện” trong năm 2018, phấn đấu đạt top 5 của EVNCPC.
 

  • 11/04/2018 07:47
  • http://icon.com.vn