Nghiêm túc thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 165 – CV/ĐU gửi Tổng giám đốc EVN, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đề nghị Tổng giám đốc và các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 51 – CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, các quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đã được ban hành.

Tích cực hưởng ứng bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh Internet

Cơ quan chuyên môn, đoàn thể chính trị, các đơn vị phối hợp với tổ chức thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp.

Vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động tham gia bầu cử; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia bầu cử.

Theo dõi, nắm chắc tình hình của cơ quan, đơn vị trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bầu cử.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đề nghị Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các đơn vị điện lực đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ bầu cử; tích cực tham gia tuyên truyền, hỗ trợ công tác bầu cử tại địa phương, đặc biệt ở tại các điểm bầu cử.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Ban Quan hệ Cộng đồng (EVN), Trung tâm Thông tin Điện lực, Văn phòng Tập đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ chương trình tuyên truyền, phối hợp hỗ trợ công tác bầu cử của Đảng ủy Tập đoàn.

  • 06/05/2016 08:24
  • EVN