Hội thi An toàn vệ sinh lao động giỏi TMHPC năm 2017

Lúc 13 giờ ngày 15/8/2017, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động giỏi năm 2017.

Thi thực hành sơ cấp cứu tại hội thi

Lực lượng chính trong hội thi gồm 20 nhân viên từ các đơn vị, chia thành 5 đội tham gia tranh tài; đến dự có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Lượng –Trưởng ban tổ chức, Phó Tổng Giám đốc Đinh Văn Sơn, CT.Công đoàn Trần Ngọc Tân, đoàn bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa thị xã Phước Long,  cùng toàn thể CB.CNV Công ty.

Mục đích của Hội thi là đánh giá chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên của các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ ATVSLĐ, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn cao. Nâng cao nhận thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động về công tác ATVSLĐ của an toàn vệ sinh viên, tổ chức tốt công tác ATVSLĐ nhằm hạn chế các nguy cơ mất an toàn và sự cố trong hoạt động sản xuất.

Hội thi cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, chế độ chính sách về ATVSLĐ, vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi, xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp. Tạo điều kiện để mạng lưới an toàn vệ sinh viên thể hiện trình độ hiểu biết và kỹ năng thực hành trong các hoạt động của mình; giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa an toàn vệ sinh viên  của các đơn vị với nhau.

Kết thúc Hội  thi, thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Hùng Lượng  đã đánh giá những ưu, khuyết điểm của hợi thi, đồng thời đề xuất một số ý kiến cho hội thi năm sau. Hội thi biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc để cổ vũ và nêu gương điển hình cho mọi người noi theo học tập, cùng các phần quà dành cho khán giả cổ vũ trả lời bổ sung. 

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng, chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên; góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ở các đơn vị, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tuyên truyền Luật ATVSLĐ đến người sử dụng lao động và người lao động./. 

  • 17/08/2017 09:29
  • Liêm Hòa