Hội thi ATVSV giỏi Tổng Công ty Phát điện 2 lần thứ I

Ngày 26- 27/10/2017, tại Thành phố cần Thơ, Đoàn ATVSV Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ gổm 5 ATVSV chuyên trách, Kỹ sư an toàn - Đặng Ngọc Tú và Ủy viên BCH.Công đoàn phụ trách BHLĐ Võ Đoan Duy cùng đến tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng Công ty Phát điện 2 lần thứ I - năm 2017.

Ngay sau buổi lễ khai mạc, sáng ngày 26/10/2017, các thí sinh thuộc 9 đơn vị sản xuất thuộc Genco2 tham gia Hội thi thực hiện phần thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm về kiến thức ATVSLĐ và thi thực hành cấp cứu người bị tai nạn điện giật trên hình nhân điện tử; băng bó, sơ cứu vết thương trên nạn nhân thực tế.

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng Công ty Phát điện 2 lần thứ I - năm 2017 đã thành công tốt đẹp, qua đó đánh giá được chất lượng mạng lưới ATVSV tại các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ ATVSV và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất an toàn - chất lượng - hiệu quả, nâng cao nhận thức, phương pháp kỹ năng hoạt động về mạng lưới ATVSV, tuyên truyền pháp luật chế độ chính sách về ATVSLĐ, tạo điều kiện cho các ATVSV thể hiện trình độ hiểu biết và kỹ năng thực hành trong các hoạt động của mình, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa những ATVSV giỏi của các đơn vị với nhau và tuyên dương những đơn vị, những ATVSV đạt thành tích cao trong Hội thi./.        

  • 07/11/2017 08:19
  • Liêm Hòa