Đánh giá định kỳ lần 1- ISO 9001:2008

Ngày 30 tháng 5năm 2017, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC) đã tổ chức đánh giá định kỳ lần 1 - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Đánh giá định kỳ lần 1 - Hệ thống quản lý ISO 9001:2008 tại TMHPC

Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Viet Nam đã cử đoàn công tác đến làm việc với Ban ISO và các đơn vị liên quan trong Công ty, tổ chức đánh giá định kỳ lần 1 - Hệ thống quản lý ISO 9001:2008, rà soát hồ sơ, khắc phục các điểm không phù hợp đã được nêu ra trong lần đánh giá nội bộ trước của Công ty…Kết thúc công tác đánh giá định kỳ lần 1 - Hệ thống quản lý ISO 9001:2008, trưởng đoàn công tác của  Bureau Veritas Certification Viet Nam đã đánh giá cao các sửa đổi bổ sung các quy trình, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong việc; xây dựng, áp dụng, duy trì và tiếp tục cải tiến hệ thống ISO tại Công ty.

TMHPC đã nghiêm túc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001:2008 vào công tác sản xuất – kinh doanh,  với phương thức quản lý công việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian, giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt, kết quả kinh doanh của Công ty đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao trong nhiều năm liền./.

  • 07/06/2017 03:37
  • http://icon.com.vn