Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam: Dành thời gian để đại biểu đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội V, nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Đây là Đại hội điểm trong khối các công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN. 
 
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Phó Chủ tịch Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật, Trần Văn Lý và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn trực thuộc Tổng LĐLĐVN.
 
Về phía CĐ ĐLVN có đồng chí Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Công đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Quang Mậu cho biết: Thực hiện Kế hoạch đã ban hành, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các công đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội, Hội nghị giữa nhiệm kỳ; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V về cơ bản đã hoàn thành, số đơn vị phải tổ chức đại hội là 05 đơn vị, đã có  04 đơn vị tổ chức thành công Đại hội. Theo kế hoạch 100% các đơn vị sẽ hoàn thành đại hội và hội nghị giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2017.
 
Tổng số CĐCS trong CĐ ĐLVN là 246 đơn vị, trong đó có 30 CĐCS trực thuộc CĐ ĐLVN và 216 CĐCS trực thuộc CĐ cấp trên cơ sở. Tính đến hết tháng 10.2017, 100% số CĐ cơ sở trong CĐ ĐLVN hoàn thành đại hội. Đồng thời công đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội; hoàn thành xây dựng dự Văn kiện Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023. Sau 4 lần tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa, đến nay dự thảo báo cáo trình đại hội đã cơ bản hoàn thành; 
 
Về công tác nhân sự, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng "Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023". Căn cứ  Đề án nhân sự đã được Ban Chấp hành thông qua, Tiểu ban nhân sự của đại hội đã triển khai thực hiện các bước giới thiệu theo quy định và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Đến nay công tác chuẩn bị nhân sự đã hoàn thành, BCH thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự BCH hành khóa V nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 41 người, danh sách đã được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua.
 

 
Các công việc khác như Tiểu ban tuyên truyền đã và đang triển khai công tác tuyên truyền về đại hội và tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội theo kế hoạch; các Tiểu ban Khánh tiết và hậu cần đại hội đang thực hiện kế hoạch tiến độ đề ra.
 
Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V dự kiến sẽ tổ chức trong 2 ngày 15-16 tháng 1 năm 2018; thống nhất số lượng đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội là 250 đại biểu;
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá quá trình tổ chức đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội V CĐ ĐLVN được thực hiện theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện quan trọng và được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo là Đại hội điểm trong các CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, do đó BTV CĐ ĐLVN cần làm tốt công tác tổ chức. Theo đó, trong Đại hội cần chuẩn bị tốt Chương trình, nội dung buổi đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn với đoàn viên và các cấp CĐ để bày tỏ những mong muốn đề xuất đoàn viên và công nhân ngành Điện; giành thời gian thảo luận về những hoạt động quan trọng của CĐ ĐLVN trong tình hình mới. Theo đồng chí, các cuộc thảo luận nên chia thành các Tổ, chọn các chủ đề chính của Đại hội và những định hướng quan trọng của EVN trong quá trình phát triển để đại biểu tham gia góp ý, tìm ra những hướng gợi mở, tạo không khí dân chủ.
 
Về công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội, đồng chí Chủ trì hội nghị cho rằng cần tiếp tục đầu tư thêm cho báo cáo của BCH nhiệm kỳ IV tại đại hội theo hướng đổi mới, trong đó nêu bật được những hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, phương hướng nhiệm vụ của các cấp CĐ trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch TLĐLĐVN cũng nhấn mạnh đến việc hoàn thiện công tác nhân sự để giới thiệu ra Đại hội lựa chọn bầu cử thể hiện tính dân chủ.
 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V cần có buổi đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn và tổ chức công đoàn để bày tỏ những mong muốn đề xuất của đoàn viên, công nhân ngành Điện với lãnh đạo Tập đoàn.

  • 16/11/2017 08:07
  • http://icon.com.vn