Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả

Ngày 1/8/2017, Đoàn công tác thuộc PC66 – CA tỉnh Bình Phước do đ/c Thượng úy Nguyễn Công Hưnglàm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác PCCC tại Công ty.

Kiểm tra thiết bị báo cháy điện tử

 

Đoàn công tác đã phối hợp với nhân viên chuyên trách kiểm tra hồ sơ PCCC của công ty; thị sát hiện trường tại các địa điểm có khả năng phát sinh cháy nổ; điều kiện an toàn đối với thiết bị vận hành, hệ thống chống sét đánh trực tiếp; kiểm tra trang bị, bảo dưỡng và tình trạng hoạt động của các thiết bị PCCC; điều kiện giao thông, nguồn nước, thiết bị liên lạc phục vụ công tác chữa cháy.v.v.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác PC66 đánh giá Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã thực hiện nghiêm túc công tác PCCC và chuyển giao một số tài liệu về mô thức PCCC tiên tiến trên thế giới để tham khảo.

Trong nhiều năm qua, Công ty luôn xem trọng công tác PCCC,  chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Mỗi CBVNV quyết tâm phòng cháy và chữa cháy tốt, góp phần tích cực đảm bảo tính mạng con người và tài sản của công ty, đảm bảo sản xuất điện an toàn./. 

  • 07/08/2017 08:30
  • Liêm Hòa - Thành Danh