Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2018 (Doing Business 2018), Việt Nam tiếp tục được tăng hạng về môi trường kinh doanh - khi xếp hạng 68/190 nền kinh tế được đánh giá - tăng thêm 14 bậc so với năm 2017; với số điểm 67,93 trên thang 100.


Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Trong đó, đáng lưu ý là Chỉ số Tiếp cận điện năng là một trong 5 chỉ số được đánh giá “có thay đổi tích cực”, tăng tới 32 bậc so với năm trước, qua đó, đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm qua.
 
Vậy ngành điện đã làm gì để các chỉ số khác cũng được cải thiện, thay đổi theo hướng “nâng hạng”, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ? Phóng viên (PV) đã có cuộc trao đổi với ông Võ Quang Lâm - Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 
PV: Thưa ông Võ Quang Lâm: Chỉ số Tiếp cận điện năng là 1 trong 5 chỉ số được Doing Business 2018 đánh giá là có thay đổi tích cực, giúp cho chỉ số đánh giá chung của nền kinh tế Việt Nam tăng 14 bậc về môi trường kinh doanh so với năm trước. Ông có nhận xét gì về kết quả này?
 
Ông Võ Quang Lâm: Chỉ số tiếp cận điện năng phụ thuộc rất nhiều vào cơ quan quản lý nhà nước và ngành Điện. Trong những năm vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn xác định phải cải cách Chỉ số này bám sát 2 mục tiêu cơ bản là thực sự phải cải cách, rút ngắn  thủ tục, thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng cung cấp điện để mang đến những thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện cũng như dịch vụ điện năng tốt nhất cho khách hàng. Điều này phù hợp với sứ mệnh của EVN là “Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn”. Thứ nữa là cải thiện vị  xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng trên bảng xếp hạng của DoingBusiness để góp phần trách nhiệm của EVN để cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.
 
Trong giai đoạn từ năm 2013-2017, với rất nhiều nỗ lực trong giảm số lượng thủ tục, rút ngắn thời gian, tăng cường công khai minh bạch, áp dụng CNTT vào quản lý và các biện pháp về quản lý điều hành nội bộ ngành điện như: (i) Tăng cường phân cấp cho các đơn vị; (ii) Xây dựng và áp dụng thiết kế mẫu; (iii) Thực hiện cơ chế 1 cửa; (iv) Kiến nghị sửa đổi các quy định của cơ quan quản lý nhà nước…., Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã liên tục được cải thiện và có các thay đổi đáng kể: Số ngày giảm từ 115 ngày xuống còn 46 ngày, trong đó số ngày của Điện lực giảm 49 ngày (từ 60 ngày xuống 11 ngày); Số thủ tục giảm từ 6 xuống còn 5 thủ tục. Các cải thiện này giúp vị trị của Việt Nam được thay đổi từ 156 còn 64 (cải thiện 92 bậc sau 4 năm). Qua kết quả đánh giá của DoingBusinese năm nay, chúng tôi tin rằng các giải pháp cải thiện của mình đã đi đúng hướng và các nỗ lực trong thời gian vừa qua đã được cộng động doanh nghiệp công nhận.
 
PV: Để đạt được kết quả như vậy, hẳn EVN đã thực hiện nhiều giải pháp?
 
Ông Võ Quang Lâm: Bên cạnh việc tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện trong cả giai đoạn từ 2013 đến năm 2017 Tập đoàn tập trung vào triển khai một số giải pháp chính như: Triển khai năm chủ đề 2017 của EVN là năm “Ứng dụng KHCN”, EVN đã đầu tư ứng dụng công nghệ vào công tác vận hành, quản lý hệ thống thông điện để nâng cao chất lượng cung cấp điện; Áp dụng các công nghệ điều khiển hệ thống điện tự động như SCADA/miniSCADA, Trung tâm điều khiển từ xa, DAS (tự động hóa lưới phân phối) và hệ thống MDMS giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với chất lượng ổn định; Đầu tư trang thiết bị, đào tạo cho CBNV để đưa vào sử dụng hệ thống sửa chữa điện nóng (hotline) cho CTĐL tại các tỉnh/thành phố trực thuộc TW để giảm thời gian mất điện của khách hàng trong quá trình vận hành và sửa chữa.
 
Điều này đã được báo cáo đánh giá của DB2018 ghi nhận thông qua yếu tố mức độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện thì Việt Nam được 6/8 điểm - tăng 3 điểm so với DB2017 (DB2017 là 3/8 điểm). Đây là yếu tố chính giúp cho chỉ số tiếp cận điện năng được cải thiện rất nhiều trong năm vừa qua.
 
Bên cạnh đó EVN tiếp tục thực hiện rất nhiều cải cách để rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các hồ sơ thủ tục và đẩy mạnh việc minh bạch, công khai các dịch vụ của ngành Điện đến với khách hàng như: Ban hành Quy định 505 về cung cấp dịnh vụ điện của EVN trong đó rút ngắn thời gian thực hiện và giảm thủ tục liên quan đến các công việc thuộc trách nhiệm của ngành Điện như gộp 02 thủ tục “Tiếp nhận yêu cầu và thỏa thuận đấu nối”, “Khảo sát hiện trường” thành 1 thủ tục “Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối” với thời gian giảm từ 4 ngày xuống còn 2 ngày; Giảm thời gian thực hiện của thủ tục “Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu và đóng điện” từ 7 ngày xuống còn 3 ngày đối với Thành phố Hồ Chí Minh và 5 ngày với các tỉnh/thành phố khác. 
 
Thực tế qua 9 tháng đầu năm 2017, các Tổng Công ty Điện lực của EVN đã cấp điện mới cho 9.914 khách hàng tiếp cận điện năng với thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện bình quân là 4,75 ngày (rút ngắn thêm 2,25 ngày so với mục tiêu EVN đề ra).
 
PV: Ông có thể chia sẻ những kế hoạch của EVN trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chỉ số tiếp cận điện năng?
 
Ông Võ Quang Lâm: Bên cạnh việc EVN tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như: (i) nhóm các giải pháp để rút ngắn thời gian/giảm thủ tục; (ii) nhóm các giải pháp đầu tư, quản lý vận hành để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; (iii) nhóm các giải pháp để công khai, minh bạch đến khách hàng thì EVN sẽ tập trung vào một số giải pháp đột phá như sau:
 
Đề xuất các nội dung để Bộ Công Thương xây dựng cơ chế “1 cửa liên thông” giữa ngành Điện và các cơ quan Quản lý nhà nước. Làm việc với các tỉnh/thành phố về các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng tại địa phương đồng thời đề xuất các tỉnh/thành phố cải cách thủ tục hành chính theo hướng “1 cửa liên thông”, đơn giản hóa hồ sơ, thực hiện song song các công việc của Điện lực và của cơ quan Quản lý nhà nước. 
 
Triển khai việc cung cấp các dịch vụ điện nói chung và dịch vụ cấp điện trung áp nói riêng trên các Website chăm sóc khách hàng của ngành Điện đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3.
 
Làm việc với UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW để đưa các dịch vụ điện ra Trung tâm hành chính công của địa phương hoặc kết nối liên thông để đưa dịch vụ điện lên các cổng dịch vụ công trực tuyến của địa phương.
 
PV: Xin cảm ơn ông!

  • 06/12/2017 08:28
  • Icon.com.vn