Bồi huấn kiến thức PCCC

Nhằm giúp cho cán bộ công nhân viên của Công ty ý thức được tầm quan trọng của công tác PCCC và biết thao tác sử dụng thành thạo các phương tiện dụng cụ chữa cháy hiện có, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra; ngày 03/7/2017 Công ty tổ chức bồi huấn kiến thức PCCC cho 10 nhân viên vận hành mới tuyển.

Hướng dẫn sử dụng các loại bình chữa cháy  

 

Nội dung bồi huấn gồm:

-Triển khai các nội dung cơ bản của luật PCCC sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy ;

-Phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, cứu hộ, cứu tài sản và bảo vệ tài sản trong quá trình xảy ra cháy nổ.      Quy trình cứu chữa một vụ cháy;

- Hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy được trang bị tại công ty;

Các học viên đã nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học và hướng dẫn của cán bộ chuyên trách, 100% học viên đã tham gia thực hành huấn luyện sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy …

10 nhân viên vận hành mới tuyển là số nhân sự bổ sung phục vụ cho công tác vận hành Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng; với tuổi đời khá trẻ, năng động nay được trang bị kiến thức đầy đủ sẽ  xử lý tốt các tình huống cứu nạn, cứu hộ, sử dụng các phương tiện PCCC khi tình huống hỏa hoạn xảy ra./.

  • 10/07/2017 10:18
  • Liêm Hòa