Australia biến 50.000 ngôi nhà thành nhà máy điện ảo lớn nhất thế giới

Khoảng 50.000 ngôi nhà ở bang Nam Australia, Australia sẽ được biến thành các nhà máy điện nhỏ nằm trong một hệ thống phát điện lớn có liên kết với nhau.

Đây là kế hoạch năng lượng mới do chính quyền bang kết hợp với tập đoàn công nghệ Tesla tiến hành. Trước hết, hai bên sẽ tiến hành thử nghiệm với 1.100 tòa nhà công, mỗi nơi đặt một bộ pin công suất 5kW.
 
Sau đó, hệ thống sẽ được lắp đặt thêm tại 24.000 tòa nhà công nhằm hình thành một mạng lưới lớn các tấm năng lượng Mặt Trời kết nối với loại pin có thể sạc.
 
Dự kiến, trong vòng 4 năm, khoảng 50.000 ngôi nhà sẽ được hoàn thành. Nhà chức trách cho biết, việc lắp đặt được miễn phí hoàn toàn và được chi trả bằng việc kinh doanh lượng điện do hệ thống này sản xuất ra.

  • 09/02/2018 07:47
  • http://icon.com.vn