Tuyên truyền công tác Phòng chống thiên tai trước lũ cho vùng hạ du –một việc làm hết sức cấp thiết

  • 11/06/2018

Hội nghị tuyên truyền được công ty tổ chức tại thôn An Lương – xã Long Giang ngày 08/6/2018 với sự tham dự của các đại diện UBND xã Long Giang, thôn An Lương cùng 40 hộ dân thôn An Lương.

Chi tiết...


Sức khoẻ người lao động - Tài sản của doanh nghiệp

  • 11/06/2018

Ngày 07/6/2018, công ty đã tổ chức khám sức khoẻ cho toàn thể CBCNV công ty với đội ngũ y, bác sỹ đến từ bệnh viện Nhân dân 115 .

Chi tiết...

Khai giảng Khóa học Năng lượng tái tạo

  • 07/05/2018

Ngày 23 đến ngày 24/04/2018, Công ty đã khai giảng khóa học Năng lượng tái tạo, nhằm cập nhật các kỹ thuật khai thác năng lượng mặt trời cho các nhân viên chuyên trách.

Chi tiết...


Thủy điện Thác Mơ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

  • 24/04/2018

Ngày 21/4/2018, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ, mã chứng khoán TMP, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, với sự tham gia của đồng cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 66.222.573 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,6% tổng số cổ phần của công ty.

Chi tiết...


TMHPC khai giảng khóa đào tạo Giảng viên nội bộ

  • 19/04/2018

Ngày 16 đến ngày 18/04/2018, Công ty đã khai giảng khóa đào tạo Giảng viên viên nội bộ, nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các phụ trách các đơn vị và các nhân viên chuyên trách.

Chi tiết...


Giải pháp sửa chữa lớn tại TMHPC

  • 17/04/2018

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trên thị trường điện, TMHPC đã thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, điều hành nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy điện.

Chi tiết...


Tổ chức thành công ĐHĐCĐTN Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 2018

  • 12/04/2018

Sáng ngày 06/4/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2018.

Chi tiết...