Tiếp đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của Công ty Thuỷ điện Trị An và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim- Hàm Thuận - Đa Mi

  • 21/08/2018

Trong ba ngày từ 15 đến 17 tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tiếp đón và làm việc với đoàn tham quan của Công ty Thuỷ điện Trị An và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim- Hàm Thuận – Đa Mi

Chi tiết...


Trao nhà nghĩa tình đồng đội

  • 30/07/2018

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ trong những năm qua luôn quan tâm, hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đăng nói riêng

Chi tiết...


Diễn tập PA PCTT năm 2018

  • 27/07/2018

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, toàn bộ lực lượng diễn tập gồm các thành viên BCHPCTT công ty, đội xung kích, Phân xưởng vận hành, ca vận hành đương phiên; Phòng Kỹ thuật;Kỹ sư An toàn; TTDV&SCCĐ dưới sự chỉ huy của Phó ban PCTT công ty- Ô.Nguyễn Hùng Lượng- đã tổ chức thành công buổi diễn tập.

Chi tiết...


Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013

  • 11/07/2018

Ngày 03/7/2018, công ty đã tổ chức triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chi tiết...


Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • 09/07/2018

Ngày 05/7/2018 công ty đã tổ chức đánh giá Nâng cấp kết hợp đánh giá định kỳ lần 2 hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Bureau Veritas Certification Việt Nam thực hiện.

Chi tiết...


Tổ chức thành công Hội nghị PCTT&TKCN 03 nhà máy

  • 27/06/2018

Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN 03 nhà máy.

Chi tiết...