Khởi động một năm mới tràn sức sống- TMHPC mừng Tân niên Kỷ Hợi 2019

  • 11/02/2019

Ngày 11/02/2019 (07/01/2019 âm lịch), lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV đã cùng nhau khởi động ngày làm việc đầu tiên của năm Kỷ Hợi tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ.

Chi tiết...
PHƯỚC LONG TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

  • 28/01/2019

Chiều này 22/1/2019, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thị xã Phước Long đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự chỉ đạo hội nghị có ông Hoàng Xuân Lương- Phó chủ tịch UBND thị xã...

Chi tiết...