Sinh nhật Tháng 11 - TMHPC

  • 21/11/2017

Ngày 15/11/2017, tại Hội trường cư xá, Công ty đã tổ chức sinh nhật CB.CNV có ngày sinh trong tháng 11; đây là một món quà tinh thần cho Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ kính tặng NLĐ.

Chi tiết...


Sinh nhật tháng 10 - TMHPC

  • 19/10/2017

Ngày 13/10/2017, tại Hội trường cư xá, Công ty đã tổ chức sinh nhật CB.CNV có ngày sinh trong tháng 10; đây là một món quà tinh thần cho Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ kính tặng cho NLĐ.

Chi tiết...


Sinh nhật tháng 9 - TMHPC

  • 22/09/2017

Ngày 19/09/2017, Công ty tổ chức sinh nhật cho CB.CNV sinh trong tháng 9, Tổ chức sinh nhật trên là một hình thức sinh hoạt ý nghĩa, thiết thực, thể hiện quan điểm “ Con người là tài sản quý nhất của Công ty” đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết trong doanh nghiệp.

Chi tiết...


Tinh thần hợp tác TMHPC

  • 15/09/2017

Tiếng còi tầm vào lúc mỗi buổi sáng, một âm thanh quen thuộc ở thị xã Phước Long và âm thanh đó đã trở thành một nhu cầu hảng ngày với người dân sống quanh đây, trong đó có tôi.

Chi tiết...


Sinh nhật tháng 8 - TMHPC

  • 22/08/2017

Ngày 22/08/2017 tại Hội trường cư xá A, Công ty đã tổ chức sinh nhật tập thể chúc mừng CB-CNV có ngày sinh trong tháng 8

Chi tiết...


Sinh nhật tháng 7 - TMHPC

  • 12/07/2017

Ngày 12/07/2017, Công ty đã tổ chức sinh nhật cho 6 CB.CNV có ngày sinh trong tháng 7.

Chi tiết...


Sinh nhật tháng 6-TMHPC

  • 22/06/2017

Tháng 6, là thời điểm chạy nước rút để kịp hoàn thành kế hoạch tiếp nhận và vận hành Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, trong không khí làm việc khẩn trương ấy, công ty vẫn giành thời gian để tổ chức sinh nhật 8 CB.CNV có ngày sinh trong tháng 6.

Chi tiết...


Hội thi Văn hóa doanh nghiệp TMHPC

  • 20/06/2017

Nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo không khí phấn khởi vui tươi trong lao động sản xuất, ngày 13/06/2017, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMHPC) tổ chức thành công Hội thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cấp công ty năm 2017.

Chi tiết...